JUDr. Rudolf Fajbík

Profilová fotka. JUDr. Rudolf Fajbík, advokát s praxou od roku 1993 a prvý porevolučný súkromný advokát v Banskej Štiavnici.
JUDr. Rudolf Fajbík, advokát s 31 ročnou praxou od roku 1993, a prvý porevolučný súkromný advokát v Banskej Štiavnici.

O mne

Volám sa Rudolf Fajbík a vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som promoval v roku 1989 a získal som titul JUDr. Od začiatku pracujem v advokácii, kde som nastúpil už v lete 1989 ako advokátsky koncipient a v roku 1992 som úspešne zložil advokátske skúšky. Od 15.1.1993 mám vlastnú advokátsku kanceláriu v Banskej Štiavnici, kde som bol prvým porevolučným súkromným advokátom.

V súčasnosti poskytujem rôzne právne služby – od kúpno-predajných zmlúv, cez riešenie majetkových sporov, rozvody, náhradu škody, až po pozemkové práva.

Zistite viac o tom, ako pracujem, alebo ma kontaktujte.

Formy právnej pomoci

 • Drobné poradenstvo, ktoré je často úplne bezplatné.
 • Rozsiahlejšie konzultácie, vyhotovenie listín: rozbory, výzvy, zmluvy, závety, návrhy, sťažnosti a podobne).
 • Zastupovanie vo veci: rôzne konania na úradoch, súdoch, polícii, alebo rokovanie s inými súkromnými osobami s cieľom uzavrieť nejakú dohodu.

  Kontaktujte ma, rád vám poradím.

Klienti

 • Priemerne vediem cca 100 až 110 živých spisov za rok (v niektorých sa vedie viac rôznych konaní), kde zastupujem klientov. 
 • Na zastupovanie preberiem cca 50 nových vecí ročne a približne rovnaký počet v  roku aj skončím. Jednorazové úkony a porady sú mimo tejto štatistiky.
 • Mám aj trvalých klientov, ktorí majú spis otvorený stále a priebežne prichádzajú s aktuálnymi problémami. Spokojní klienti sa vracajú aj opakovane a občas sa stane, že príde aj bývalá protistrana s iným problémom.

PRÁVNE SLUŽBY

Občianske právo

 • uzatváranie zmlúv (kúpa, predaj, výmena, nájom, vecné bremená, pôžička, uznanie dlhu, ručenie)
 • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z rôznych dôvodov (zaplatenie dlhu, vydanie veci etc),
 • náhrada škody, 
 • spory o dedičstvo 
 • spory o vlastníctvo a iné.

Rodinné právo

 • rozvody
  (vrátane následného majetkového vyporiadania),
 • starostlivosť o deti,
 • určenie a zapretie otcovstva, 
 • výživné a iné. 

Pracovné právo

 • platnosť alebo neplatnosť skončenia pracovného pomeru,
 • odstupné, 
 • náhrada mzdy, 
 • náhrada škody, 
 • vrátane škody za pracovné úrazy a choroby z povolania a iné.

Pozemkové právo

 • určenie vlastníckeho práva, 
 • prevody vlastníckeho práva,
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zriadenie a zrušenie záložného práva / vecného bremena, 
 • nájom a podnájom,
 • oprava chýb v katastri nehnuteľností a iné.

CENNÍK SLUŽIEB

Pokiaľ ide o trovy právnej pomoci, aj pre túto oblasť platí zmluvná voľnosť, rámcovo korigovaná vyhláškou ministerstva spravodlivosti č.655/2004 Z.z. v platnom znení, tzv. advokátska tarifa. Touto tarifou sa takmer vždy riadim a len výnimočne dohodnem s klientom zmluvnú odmenu inak. Pre bližšie informácie ma prosím kontaktujte.

Moja práca a princípy

Pokiaľ je to možné, snažím sa nájsť čo najefektívnejšie riešenie, čo je kombinácia rýchlosti a nákladov vybavenia veci. Nie je to vždy rovnaký postup a zvážiť treba všetky riziká. Netreba za každú cenu spor hnať pred súd, ale na druhej strane sa netreba súdneho konania báť. Súdy a úrady sú tu pre ľudí a nie naopak. 

Advokát podľa môjho názoru má byť radca a pomocník klienta, nie len prostý vykonávateľ jeho vôle. Dôvera medzi advokátom a klientom je základným predpokladom spolupráce. Preto je nevyhnutné poskytnúť advokátovi úplné a presné informácie, neprikrášľovať a nezamlčiavať dôležité skutočnosti. Advokát je viazaný mlčanlivosťou, treba byť voči nemu úprimný a otvorený. Takisto ja sa snažím objektívne vec posúdiť a pravdivo klienta informovať, nedávam nádej na úspech tam, kde nie je, respektíve vysvetlím všetky úskalia a riziká.


Máte otázky? Potrebujete pomoc? Napíšte mi

Adresa:
JUDr. Rudolf Fajbík
Dobšinského 14
969 01 Banská Štiavnica
​IČO: 51028557

Telefón: 045 691 10 24            
Mobil: 0905 408 264
E-schránka: E0006657422
E-mail: fajbik@advokatfajbik.sk

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod ev. č. 0049.

Kontaktný formulár


Sídlo kancelárie s pozdĺžnym parkovaním pred vchodom.
Sídlo: Pavla Dobšinského 14, 969 01 Banská Štiavnica

Potrebujete doplnkové služby? Nenašli ste, čo ste hľadali? Neváhajte osloviť týchto odborníkov:

 • Obchodné právo a register partnerov verejného sektora
 • Stavby
  • inžinierska činnosť, príprava stavieb, stavebný dozor – Ing. Milan Klak, e-mail: klakmilan@gmail.com, mobil: +421 904 822 527

 • Geometrické plány, adresné body, vytyčovanie hraníc a iné geodetické práce
 • Poisťovníctvo
 • Znalecké posudky
  • o cene poľnohospodárskej pôdy v extraviláne – Ing. Bohumil Marhavý, e-mail: marhavy.b@gmail.com, mobil: +421 908 956 677

  • o cene lesných pozemkov a porastov – Ing. Milan Machanský PhD, e-mail: milan.machansky@nlcsk.org, mobil: +421 905 299 647

  • o cene stavieb a pozemkov v intraviláne – Ing. Milan Klak, e-mail: klakmilan@gmail.com, mobil: +421 904 822 527